Spiiin's blog

Простенький куайн на си

char*c="main(){int i;char n[]={99,104,97,114,42,99,61,34,0};puts(n);puts(c);putchar(34);putchar(59);puts(c);}";
main(){int i;char n[]={99,104,97,114,42,99,61,34,0};puts(n);puts(c);putchar(34);putchar(59);puts(c);}